Slika 1

Razpis TEHNIČNI DIREKTOR

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

TEHNIČNEGA DIREKTORJA DRUŽBE CP PTUJ d.d.

 

CP Ptuj je družba, ki v okviru gospodarske dejavnosti družbe izvaja varstvo in vzdrževanje državnih in lokalnih cest, gradnjo visokih in nizkih gradenj ter pridobivanje kamenin za gradbene namene.

Zaradi stalnega razvoja družbe vabimo k sodelovanju kandidate, ki si želijo izziva. V nadaljevanju navajamo naloge razpisanega delovnega mesta in kriterije katere morajo kandidati izpolnjevati.

 

Delovno mesto: TEHNIČNI DIREKTOR

 

Glavne naloge delovnega mesta so:

 • Planiranje in optimiranje lastnih kapacitet.
 • Planiranje in optimiranje kapacitet podizvajalcev in kooperantov
 • Vodenje zahtevnejših projektov.
 • Načrtovanje in izvajanje ukrepov za izboljšanje poslovanja.
 • Načrtovanje in nadzor nad izvajanjem nalog operative.
 • Nadzor nad vodenjem projektov, predlogi pristopov in strategij k posameznih projektom.
 • Sodelovanje pri pripravi ponudb, kalkulacij in pridobivanju poslov na tržnem segmentu.
 • Sodelovanje pri pogajanjih z podizvajalci in drugimi partnerji.
 • Komunikacija z zunanjimi javnostmi.
 • Sodelovanje pri pripravi dokumentov družbe, komuniciranje z naročniki.

 

Od kandidata pričakujemo:

 • najmanj VI. stopnjo izobrazbe gradbene smeri,
 • opravljen strokovni izpit za odgovornega vodjo del,
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju gradbeništva,
 • tehnična znanja in poznavanje zakonodaje in pripadajočih predpisov,
 • dobre vodstvene izkušnje,
 • timska naravnanost,
 • organizacijske sposobnosti in komunikacijska odličnost,
 • napredno znanje moderne informacijske tehnologije v panogi.

 

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poiskusno dobo 6. mesecev, redno plačilo, vse dodatke v skladu z veljavno Kolektivno pogodbo v družbi in dodatna izobraževanja in usposabljanja.

Vaše prijave z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, pričakujemo do 24/06-2022.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: CESTNO PODJETJE PTUJ, Zagrebška cesta 49/a, Ptuj ali po e-mailu: zaposlitev@cpptuj.si .

 

                                                                                                                                                                                                             CESTNO PODJETJE PTUJ d. d.