AC Draženci-MMP Gruškovje

V letu 2015 smo pričeli z deli na odseku AC Draženci-Gruškovje. Urejujemo cestno infrastrukturo, meteorno in fekalno kanalizacijo, ponikalnik, SN in NN vode ter TP. Del avtoceste je bil sproščen za promet 28. 9. 2016.