photo_construction-workers-surveying-site

ZAPOSLUJEMO

CP Ptuj je družba, ki v okviru gospodarske dejavnosti družbe izvaja varstvo in vzdrževanje državnih in lokalnih cest, gradnjo visokih in nizkih gradenj ter pridobivanje kamenin za gradbene namene.

Zaradi stalnega razvoja družbe vabimo k sodelovanju sledeč kader:

 

 

Vodja del

Gradbeni delovodja

Zidar

Tesar

Asfalter

Cestni preglednik

Železokrivec

Strojnik težke gradbene mehanizacije

Voznik tovornega vozila

Gradbeni delavec

Nudimo zaposlitev za določen čas, s polnim delovnim časom, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, redno plačilo, vse dodatke v skladu s Kolektivno pogodbo za cestno gospodarstvo in dodatna izobraževanja in usposabljanja.

Prijavi na razpis navedenih delovnih mest je potrebno priložiti:

  • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami,
  • kratek življenjepis,
  • spričevalo zaključenega šolanja.

Rok za oddajo vloge z dokazili je do vključno 21/02-2022.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: CESTNO PODJETJE PTUJ d. d., Zagrebška cesta 49/a, Ptuj ali po e-mailu: brigita.mesaric@cpptuj.si .

Ptuj, dne 11/02-2022

                                                                                   CESTNO PODJETJE PTUJ d. d.