Slika 1

razpis STROKOVNI DELAVEC ZA NABAVO

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO

S T R O K O V N E G A  D E L A V C A  Z A   N A B A V O  

DRUŽBE CP PTUJ d.d.

 

CP Ptuj je družba, ki v okviru gospodarske dejavnosti družbe izvaja varstvo in vzdrževanje državnih in lokalnih cest, gradnjo visokih in nizkih gradenj ter pridobivanje kamenin za gradbene namene.

Zaradi stalnega razvoja družbe vabimo k sodelovanju kandidate, ki si želijo izziva. V nadaljevanju navajamo naloge razpisanega delovnega mesta in kriterije katere morajo kandidati izpolnjevati.

 

Delovno mesto:  STROKOVNI  DELAVEC  ZA  NABAVO

 

 

Glavne naloge delovnega mesta so:

  • Analiza in spremljanje primerljivih cen storitev in materialov v gradbeništvu.
  • Priprava pogodb z dobavitelji, gradbenimi, strojnimi in prevoznimi kooperanti in podizvajalci ter nadzor in analiza izvajanja sklenjenih pogodb s pisno predajo v vednost vodju službe.
  • Organiziranje in sodelovanje pri izvajanju pogajanj za izbiro najugodnejšega ponudnika posameznih ali zaključenih sklopov del projektov, priprava poročil zaključenih pogajanj z oceno izbire najboljšega ponudnika, katere potrdi vodja službe.
  • Obvladovanje tržnih konkurenčnih razmer za vse storitve in produkte družbe v skladu s potrjenimi ceniki.
  • Izvajanje nabavne službe naročanja in pridobivanja materialov in opreme.
  • Vodi in usmerja delo delavcev v odprtih ali zaprtih skladiščih družbe in je odgovoren za poslovanje v njih skladno z veljavnimi predpisi družbe.

 

Od kandidata pričakujemo:

– najmanj VI. stopnja izobrazbe gradbene smeri ali ekonomije,

– 3 leta delovnih izkušenj v nabavi gradbenih materialov in strojnih ter

prevoznih storitev,

– znanje moderne informacijske tehnologije v panogi,

– samostojnost, vestnost, natančnost, komunikativnost, timsko delo,

– vozniški izpit B-kategorije.

 

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poiskusno dobo 6. mesecev, redno plačilo, vse dodatke v skladu z veljavno Kolektivno pogodbo v družbi in dodatna izobraževanja in usposabljanja.

Vaše prijave z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, pričakujemo do 04/07-2022.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: CESTNO PODJETJE PTUJ, Zagrebška cesta 49/a, Ptuj ali po e-mailu: zaposlitev@cpptuj.si .

 

 

 

 

                                                               CESTNO PODJETJE PTUJ d. d.