AC Draženci-MMP Gruškovje

V letu 2015 smo pričeli z deli na odseku AC Draženci-Gruškovje. Uredili smo cestno infrastrukturo, meteorno in fekalno kanalizacijo, ponikalnik, SN in NN vode ter TP. Del avtoceste je bil sproščen za promet 28. 9. 2016, dela pa smo zaključili novembra 2017.