Širitev industrijske cone Impol

V četrtek 4. maja 2017 je bila v predporočni dvorani Bistriškega gradu podpisana pogodba za Širitev industrijske cone Impol, katere investitor je občina Slovenska Bistrica. Vrednost investicije znaša 1.832.666,98 € z DDV, dela pa bodo končana do konca septembra 2018. V okviru širitve industrijske cone bo urejena cestna infrastruktura, razsvetljava ter pripadajoči komunalni vodi.