25. (petindvajseta) redna skupščina delničarjev družbe CP Ptuj d.d.,bo v petek, 27. avgusta 2021, ob 09.00 uri, na sedežu družbe Cestnega podjetja Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a na Ptuju.

Več v prilogi …

25. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE CP PTUJ d.d.