meeting

XXIX. (devetindvajseta) redna skupščina delničarjev družbe CP Ptuj d.d. bo v petek, 14. julija 2023, ob 10.00 uri, na sedežu družbe Cestnega podjetja Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a na Ptuju.

Več v prilogi …

Sklic 29. skupščine delniške družbe CP Ptuj d.d.