Reference – Vzdrževanje

Izvajanje zimskega vzdrževanja občinskih in državnih cest.