Cestna baza Maribor

Izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja državnih cest.