XXX. (trideseta) redna skupščina delničarjev družbe CP Ptuj d.d., bo v petek, 17. Maja 2024, ob 10.00 uri, na sedežu družbe Cestnega podjetja Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a na Ptuju.

Več v prilogi …

Sklic 30.skupščine delniške družbe CP Ptuj d.d.