Vzdrževanje

Izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja občinskih in državnih cest.