Cestna baza Slovenska Bistrica

Izvajanje letnega in zimskega vzdrževanja občinskih in državnih cest.