Reference – Vzdrževanje

Izvajanje letnega vzdrževanja občinskih in državnih cest.