Projekt Rogaška in Podčetrtek

V decembru smo sklenili dva projekta, oba na območju dveh povezanih občin, Občine Rogaška Slatina in Občine Podčetrtek, katera zajemata rekonstrukcijo prometne infrastrukture KAMENCE – JERČIN – NEZBIŠE – PRISTAVA in MALE RODNE – PLAT – GABRCE – NEZBIŠE. Projekta sta delno financirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Predviden začetek del je 01.02.2014.