25 let delovanja CP Ptuj, kot samostojne družbe

V mesecu novembru smo obeležili petindvajset let delovanja Cestnega podjetja Ptuj, d. d.. Z veseljem ugotavljamo, da je bila pred petindvajsetimi leti sprejeta odločitev o odcepitvi od Cestnega podjetja Maribor, ter s tem samostojno nadaljevanje poti, več kot pravilna. Petindvajset let samostojno prehojene poti je zagotovo dosežek, na katerega smo lahko ponosni.

Ves čas smo naše delovanje gradili na bogatih izkušnjah in nenehnem pridobivanju novih znanj. Vse to smo kot dodano vrednost vključevali v osvajanje novih dosežkov in spoznanj, tako na področju vzdrževanja in varstva cest ter cestnih objektov, kot tudi na področju novogradenj, rekonstrukciji objektov visokih in nizkih gradenj ter pridobivanju kamenin za gradbene namene.

Prebrodili smo številne izzive, pred nami so tudi novi.

Predsednik Upravnega odbora
Martin Turk, univ.dipl.ekon.

Sledi  kratki predstavitveni film zgodovine CP Ptuj, d. d.
[evp_embed_video url=”http://www.cpptuj.si/cpp2014.mp4″]

boniteta

Boniteta odličnosti

Cestno podjetje Ptuj, d. d. pridobilo certifikat bonitetne odličnosti AAA.

V mednarodnem  projektu finančne analize podjetij, ki se izvaja  v 19 državah Evrope in v Sloveniji poteka pod okriljem bonitetne hiše Bisnode d.o.o., se je   družba Cestno podjetje Ptuj d.d.   v letu 2014 uvrstila v mednarodni standard najvišjega razreda bonitetne odličnosti. Podjetje je upravičeno do uporabe statusa AAA kot simbola ocene bonitetne odličnosti. Standard najvišjega razreda si je pridobila  na osnovi izpolnjevanja kriterija bonitetne odličnosti v zadnjih treh poslovnih letih. Takšno odličnost je v  Sloveniji doseglo le 1,6%  pravnih subjektov. V dejavnosti F 42.110 Gradnja cest, je registriranih 206 podjetij, od tega 4 podjetja dosegamo mednarodni standard najvišjega razreda AAA.

Bonitetno oceno odličnosti imajo le najboljša podjetja, ki dosegajo najvišje standarde poslovne etike in so se v daljšem časovnem obdobju izkazali kot zanesljiv partner glede plačilne sposobnosti, zanesljivosti dobave in kakovosti izdelkov in storitev. Pomembno je, da se podatki določanja bonitetne odličnosti posodabljajo dnevno, kar utrjuje verodostojnost, saj se na dnevni ravni preverja poslovanje in vplive ključnih dejavnikov na uspešnost poslovanja, likvidnost ter politiko poslovanja poslovnega subjekta.

Projekt Rogaška in Podčetrtek

V decembru smo sklenili dva projekta, oba na območju dveh povezanih občin, Občine Rogaška Slatina in Občine Podčetrtek, katera zajemata rekonstrukcijo prometne infrastrukture KAMENCE – JERČIN – NEZBIŠE – PRISTAVA in MALE RODNE – PLAT – GABRCE – NEZBIŠE. Projekta sta delno financirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Predviden začetek del je 01.02.2014.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode – Ptujsko polje

29. avgusta je v poročni dvorani mestne hiše na Ptuju potekal podpis pogodbe za projekt ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU PTUJSKEGA POLJA sklop 1 in sklop 2.

Dobrih 13 milijonov vredna investicija na območju občin Ptuj, Markovci in Gorišnica zajema dobrih 40 kilometrov kanalizacijskega sistema. Sistem je razdeljena in obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema 3, ki poteka od vasi Bukovci v občini Markovci do Formina v sosednji občini Gorišnica, kjer bo zgrajena tudi skupna čistilna naprava, ter izgradnjo kanalizacijskega sistema 5 v mestni občini Ptuj in naselju Grajena.

Podpis pogodbe za izgradnjo kanalizacije

Z občino Kidričevo smo podpisali pogodbo o izgradnji sekundarne kanalizacije za naselje Cirkovce, Jablane, Pongrce, Šikole in Stažgonjca, vredno cca 1,4 milijone evrov.

Projekt je delno financiran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kanalizacijsko omrežje bo dolgo 7.197 m in bo sestavljeno iz 25 kanalov. Vsi kanali bodo podtlačni in se bodo navezovali na podtlačno postajo v Cirkovcah. Zgrajenih bo tudi okoli 150 priključnih vakumskih jaškov, priklop pa bo zagotovljen za okoli 461 gospodinjstev.