12. 12. 2013 ob 12.12, Miheličeva galerija

Cesta je infrastrukturni objekt nizke gradnje, namenjen različnim vrstam prometa. Načrtno speljana pot, ki med seboj povezuje različne geografske lokacije. Voziščna konstrukcija cest je lahko različna: gramozna, tlakovana, cementno-betonska ali asfaltna in je prvenstveno namenjena motornemu prometu.
Glede na funkcijo cest v prostoru ločimo daljinske, medregionalne in medobčinske ceste ter ceste znotraj naselij in med naselji, pa tudi gozdne ceste in poljske poti. Glede na funkcijo v prostoru in tehnične elemente pa ceste delimo na avtoceste, hitre ceste, glavne in regionalne ceste, ki so v Sloveniji v upravljanju države, lokalne ceste in javne poti v upravljanju občin ter druge nekategorizirane ceste v zasebni lasti … (vir: wikipedija)
kar malce zapleteno se tole sliši, ampak za strokovnjake s tega področja – cestarje, pa je to nekaj povsem običajnega

Hvala vam, ki ste prišli in se odzvali na povabilo Cestnega podjetja Ptuj.  12. decembra pišemo novo zgodbo naših tradicionalnih druženj …

Vkorakali smo v mesec december, zadnji mesec leta. December je poln pričakovanj, praznovanj, radosti, veselja, lepih trenutkov, iskrenih pogledov in toplih stiskov rok, …
To je mesec, ki v sebi nosi čarobnost in iskrivost …

12. dan v decembru leta 2013 in natanko ob 12. uri in 12 minut smo že po tradiciji začeli s poslovim in prijateljskim prednovoletnim srečanjem Cestnega podjetja Ptuj. To je tudi dan, ko se z utrinki sprehodimo skozi poslovno leto 2013, ki ga ptujska delniška družba v teh nič kaj prijaznih in kriznih časih zaključuje nadvse uspešno in v dobri kondiciji.

»Sistem kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu je kot živ organizem. Stalno ga je treba spreminjati in dopolnjevati, pri tem pa dosledno upoštevati pobude in reakcije iz okolja v katerem družba deluje.
Uresničevanje politike kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu je osebna obveza vodstva družbe ter obveza in dolžnost vseh zaposlenih v naši družbi.«  Takole med drugim pove prvi mož Cestnega podjetja Ptuj, MARTIN TURK, predsednik Upravnega odbora, ki je na tem svečanem trenutku tudi sam nagovoril prisotne.

Srečanje je popestril tudi naš stari znanec prednovoletnih druženj na Ptuju, Vlado Kreslin in zasedba Vox Arsana. Program je povezovala ga. Tanja Mohorko.

V Cestnem podjetju Ptuj se ob koncu leta 2013 ponosno predstavljamo  z mnogimi uspešno zaključenimi projekti in z dolgim spiskom referenc, ki so dodana vrednost podjetju.
Cestno podjetje Ptuj s smelo vizijo vstopa v novo koledarsko leto …

Življenje je lepo, še posebej, če ga delimo z dobrimi ljudmi in prijatelji … Naj bo te dobrote veliko tudi v novem letu. Lepe praznike vsem.

Projekt Rogaška in Podčetrtek

V decembru smo sklenili dva projekta, oba na območju dveh povezanih občin, Občine Rogaška Slatina in Občine Podčetrtek, katera zajemata rekonstrukcijo prometne infrastrukture KAMENCE – JERČIN – NEZBIŠE – PRISTAVA in MALE RODNE – PLAT – GABRCE – NEZBIŠE. Projekta sta delno financirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Predviden začetek del je 01.02.2014.