Entries by 3x-urednik

Kadrovske štipendije za šolsko leto 2022/2023

Cestno podjetje Ptuj d. d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj objavlja razpis za   KADROVSKE ŠTIPENDIJE za šolsko leto 2022/2023   Cestno podjetje Ptuj razpisuje  kadrovske štipendije za šolsko leto 2022/2023 za naslednje programe:   Programi izobraževanja                                             Število razpisanih štipendij                             […]

razpis GEODET

Zaradi stalnega razvoja družbe vabimo k sodelovanju kandidate, ki si želijo IZZIVA. V nadaljevanju navajamo naloge razpisanega delovnega mesta in kriterije katere morajo kandidati izpolnjevati.   Delovno mesto:   G E O D E T   Glavne naloge delovnega mesta so: Vodenje in izvajanje geodetskih izmer. Upravljanje s podatki izvedenih izmer. Izvajanje zakoličb vseh vrst objektov. […]

razpis STROKOVNI DELAVEC ZA NABAVO

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO S T R O K O V N E G A  D E L A V C A  Z A   N A B A V O   DRUŽBE CP PTUJ d.d.   CP Ptuj je družba, ki v okviru gospodarske dejavnosti družbe izvaja varstvo in vzdrževanje državnih in lokalnih cest, […]

razpis INFORMATIK

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO I N F O R M A T I K A DRUŽBE CP PTUJ d.d.   CP Ptuj je družba, ki v okviru gospodarske dejavnosti družbe izvaja varstvo in vzdrževanje državnih in lokalnih cest, gradnjo visokih in nizkih gradenj ter pridobivanje kamenin za gradbene namene. Zaradi stalnega razvoja družbe vabimo […]

Razpis TEHNIČNI DIREKTOR

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO TEHNIČNEGA DIREKTORJA DRUŽBE CP PTUJ d.d.   CP Ptuj je družba, ki v okviru gospodarske dejavnosti družbe izvaja varstvo in vzdrževanje državnih in lokalnih cest, gradnjo visokih in nizkih gradenj ter pridobivanje kamenin za gradbene namene. Zaradi stalnega razvoja družbe vabimo k sodelovanju kandidate, ki si želijo izziva. V nadaljevanju […]