Delovno mesto: Vodja skladišča

Ste komunikativni in samostojni? Imate dobre sposobnosti vodenja? Vas označuje strokovnost in zanesljivost? Ste sposobnosti samostojno sprejemati odločitve? Je delo v team-u in vodenje ljudi nekaj kar vam gre odlično od rok?


Cestno podjetje Ptuj v svojo team vabi
vodjo skladišča. V kolikor ste se prepoznali v zgornjem opisu, vas vabimo, da nam pošljete svoj življenjepis in zapeljete svojo kariero v pravo smer.

Delovne naloge:

 • vodenje, organiziranje, koordiniranje in nadzor dela v skladiščih družbe,
 • vodenje, organiziranje, koordiniranje in nadzor procesov prevzema, skladiščenja in izdaje
  materiala in opreme,
 • izdajanje, podpisovanje in kreiranje dobavnic,
 • prevzemanje dobavljenega materiala v skladu z naročili in dobavnimi dokumenti,
  označevanje skladiščnih mest, štetje, merjenje, tehtanje dobavljenega in izdanega
  materiala,
 • priprava oziroma preverjanje spremnih dokumentov pošiljk,
 • sprejemanje vračil z gradbišč nazaj na zalogo,
 • izvajanje vračil dobaviteljem,
 • spremljanje zalog, popravljanje po potrebi, prepoznavanje presežkov zalog
  vodenje skladiščnih evidenc,
 • izvajanje konstantnih izboljšav procesov skladiščenja ter komisioniranja materiala in
  opreme,
 • sodelovanje pri razvoju novih rešitev in storitev na področju skladiščenja, komisioniranja in
  pretovora materiala in opreme,
 • izvajanje rednih pregledov skladiščnih prostorov in ukrepanje v primeru zaznanih
  nepravilnostih,
 • priprava navodil in drugih aktov potrebnih za varno gibanje v skladiščih družbe,
 • izvaja izobraževanje skladiščnikov,
 • nadzor nad delovanjem delovnih pripomočkov, viličarjev in transportnih trakov,
 • skrb za redno vzdrževanje delovne opreme in strojev,
 • sodelovanje z nabavno in prodajno organizacijsko enoto ter dobavitelji,
 • ažurnost podatkov v bazi informacijskega sistema,
 • opravljanje drugih del vezanih na proces dela v skladu s strokovno izobrazbo in
  usposobljenostjo,
 • opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega oziroma po pooblastilu ali sklepu direktorja.

Odgovornosti:

 • odgovornost za vodenje,
 • odgovornost za razvoj ljudi,
 • odgovornost za doseganje ciljev,
 • odgovornost za obvladovanje stroškov.

Pogoji za zaposlitev:

 • višješolska, višja izobrazba in podobna izobrazba ali srednja strokovna in splošna izobrazba (smer izobrazbe: tehnična smer – logistika),
 • 5 let delovnih izkušenj kot skladiščnik.

Kaj nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s poizkusno dobo 3. mesecev,
 • redno plačilo in vse dodatke v skladu z veljavno kolektivno pogodbo,
 • dodatna izobraževanja in usposabljanja.

Svojo prijavo oddate tako, da zahtevano dokumentacijo pošljete na naslov: Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj ali preko elektronske pošte: zaposlitev@cpptuj.si

Prijavi je potrebno priložiti:

 • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami,
 • kratek življenjepis in
 • spričevalo zaključenega šolanja.