GRADBENI DELOVODJA

Cestno podjetje Ptuj v svoj team vabi gradbenega delovodjo. Vabimo Vas, da nam pošljete svoj življenjepis in zapeljete svojo kariero v pravo smer.

Delovne naloge:

 • vodenje, organiziranje, izvajanje in nadzor delovnih procesov na nivoju gradbenega delovodje v skladu s projektno dokumentacijo, načrti za gradnjo in dovoljenji (prenos projektiranih elementov iz projektne dokumentacije na objekt),
 • vodenje in usmerjanje delovne skupine na zahtevnih delih na gradbišču oziroma na zahtevnih objektih,
 • vodenje organizacije gradbišča – nabave in dostave materiala, organizacija strojev in delavcev, urejenosti gradbišča,
 • planiranje potrebnih kadrov in skrb za razporejanje in odrejanje del zaposlenim skladno s pripravljenim terminskim planom,
 • organiziranje lastnega dela in dela delovne skupine,
 • samostojno izvajanje zahtevnejših delovnih postopkov,
 • skrb za produktivnost in optimiranje stroškov,
 • izračun opravljenega dela po skupinah, vodenje dnevne evidence opravljenih del,
 • izvajanje meritev na gradbišču in vodenje evidenc izmer obvladovanje tehnik reševanja problemov, iskanju rešitev na projektih,
 • učinkovito ustno in pisno komuniciranje, vodenje evidenc in drugih administrativnih del,
 • spremljanje in upoštevanje predpisov, varstva pri delu, požarne varnosti in varstva okolja,
 • sodelovanje z nadrejenimi, naročniki – investitorji, podizvajalci in kooperanti, sosednjimi lastniki zemljišč,
 • predlaganje izboljšav procesov dela in merjenje učinkov po izvedenih prilagoditvah,
 • spremljanje reklamacij in priprava predlogov sprememb oziroma odpravo pomanjkljivosti,

Pogoji za zaposlitev:

 • srednja strokovna (tehnična smer – gradbeništvo) ali delovodja z opravljenim delovodskim izpitom
 • 5 let delovnih izkušenj kot gradbeni delovodja.

Kaj nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesecev,
 • redno plačilo in vse dodatke v skladu z veljavno kolektivno pogodbo,
 • dodatna izobraževanja in usposabljanja.

Svojo prijavo oddate tako, da zahtevano dokumentacijo pošljete na naslov: Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj ali preko elektronske pošte: zaposlitev@cpptuj.si

Prijavi je potrebno priložiti:

 • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami,
 • kratek življenjepis in
 • spričevalo zaključenega šolanja.