CESTNI PREGLEDNIK

Ste strokovni in zanesljivi? Imate odlične sposobnosti samostojnega odločanja in izvajanja opravil? Vas označuje odlična sposobnost za obvladovanje sprememb in procesov? Si želite postati del družbe z več kot 30 letno tradicijo?

Cestno podjetje Ptuj v svoj team vabi cestnega preglednika. V kolikor ste se prepoznali v zgornjem opisu, vas vabimo, da nam pošljete svoj življenjepis in zapeljete svojo kariero v pravo smer.

Delovne naloge:

 • pregledovanje stanje vozišča s pregledniškim vozilom in ugotavljanje poškodb na vozišču,
 • pregledovanje naprav za odvajanje voda, cestne opreme, urejenosti prostega profila ceste in polja preglednosti, vseh ostalih elementov ceste in varovalnega pasu zaradi morebitnih kvarnih vplivov na cesto ter varnost prometa,
 • opravljanje nujnih manjših popravil oziroma vzdrževalnih del,
 • pregledovanje objektov na cesti (premostitveni objekt, cestni objekt, podporno konstrukcijo ali predor),
 • pregledovanje naprav in opreme (prometne in neprometne signalizacije ter razsvetljave),
 • presojanje prometne varnosti,
 • izpolnjevanje prometne dokumentacije skladno z veljavnimi predpisi,
 • pripravljanje poročil o kontrolnem pregledu (pregledniški dnevnik),
 • obveščanje nadrejenih o nepravilnostih pri posegih v cestni svet in varovalni pas, o večjih poškodbah in nepravilnostih na vozišču,
 • zavarovanje in pregledovanje mesta izvajanja vzdrževalnih del (postavljanje, pregledovanje in vzdrževanje cestnih zapor, postavljanje signalizacije za zavarovanje svojega dela na cestah, opravljanje nadzora nad stanjem začasne signalizacije),
 • zavarovanje nevarnih mest pri izrednih dogodkih (zavarovanje prometnih nezgod, ovir na cestah, elementarnih dogodkov z ustrezno prometno signalizacijo),

Obvezna funkcionalna znanja:

 • vozniški izpit B – kategorije.
 • poznavanje področja dela – poglobljeno znanje.

Strokovna izobrazba:

 • srednja poklicna in podobna izobrazba ali nižja poklicna in podobna izobrazba,

Kaj nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s poizkusno dobo 3. mesecev,
 • redno plačilo in vse dodatke v skladu z veljavno kolektivno pogodbo,
 • dodatna izobraževanja in usposabljanja.

Svojo prijavo oddate tako, da zahtevano dokumentacijo pošljete na naslov: Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj ali preko elektronske pošte: zaposlitev@cpptuj.si

Prijavi je potrebno priložiti:

 • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami,
 • kratek življenjepis in
 • spričevalo zaključenega šolanja.