Slika 1

Razpis VODJA SKLADIŠČA

ŠTIPENDIJE

Kadrovske štipendije za šolsko leto 2022/2023

Cestno podjetje Ptuj d. d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj objavlja razpis za

 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE za šolsko leto 2022/2023

 

Cestno podjetje Ptuj razpisuje  kadrovske štipendije za šolsko leto 2022/2023 za naslednje programe:

 

Programi izobraževanja                                             Število razpisanih štipendij

                                                                                             v šol. letu 2022/2023

 

MAGISTER INŽENIR GRABENIŠTVA                                             1

 

DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA                                     1

 

GRADBENI INŽENIR                                                                        2

 

DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE                                              1

 

GRADBENI TEHNIK                                                                         2

 

ZIDAR                                                                                                2

 

TESAR                                                                                               2

 

SLIKOPLESKAR-ČRKOSLIKAR                                                         2

 

POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE                                      2

 

Na razpis se lahko prijavijo kandidati – dijaki in študentje, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v RS.

Prijavi na razpis je potrebno priložiti:

 • vlogo,
 • potrdilo o vpisu v šolskem letu 2022/2023,
 • kratek življenjepis.

Rok za oddajo prijav je do vključno 26/08-2022.Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: CESTNO PODJETJE PTUJ, Zagrebška cesta 49/a, Ptuj ali po e-mailu: zaposlitev@cpptuj.si .

 

Ptuj, dne 19/07-2022                                        CESTNO PODJETJE PTUJ d. d.

Slika 1

razpis GEODET

Zaradi stalnega razvoja družbe vabimo k sodelovanju kandidate, ki si želijo IZZIVA.

V nadaljevanju navajamo naloge razpisanega delovnega mesta in kriterije katere morajo kandidati izpolnjevati.

 

Delovno mesto:   G E O D E T

 

Glavne naloge delovnega mesta so:

 • Vodenje in izvajanje geodetskih izmer.
 • Upravljanje s podatki izvedenih izmer.
 • Izvajanje zakoličb vseh vrst objektov.
 • Izrisovanje geodetskih načrtov.
 • Izdelovanje in potrjevanje elaboratov geodetskih načrtov.
 • Izdelovanje in potrjevanje zapisnikov zakoličb.
 • Nudenje inženirsko podporo gradbiščem.
 • Izvajanje del pri projektiranju, posredovanje podatkov posameznega operativnega katastra.
 • Spremljanje zakonodaje s področja dela.
 • Komuniciranje s pristojnimi institucijami in drugimi osebami s področja dela.
 • Skrb za arhiviranje in urejenost dokumentacije.
 • Nudenje tehnične in administrativne podpore.

 

Od kandidata pričakujemo:

– najmanj VI. stopnja izobrazbe smer geodezija,

– strokovni izpit iz področja geodezije,

– vsaj 5 let delovnih izkušenj kot geodet,

znanje računalniških programov: MS Office in AutoCAD,

– samostojnost, vestnost, natančnost, komunikativnost, timsko delo,

– vozniški izpit B-kategorije.

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poiskusno dobo 6. mesecev, redno plačilo, vse dodatke v skladu z veljavno Kolektivno pogodbo v družbi in dodatna izobraževanja in usposabljanja.

Vaše prijave z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, pričakujemo do 20/07-2022.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: CESTNO PODJETJE PTUJ, Zagrebška cesta 49/a, Ptuj ali po e-mailu: zaposlitev@cpptuj.si .

 

 

                                                               CESTNO PODJETJE PTUJ d. d.