15. marec in zime še ni konec!

Na cestnem podjetju se zimskega vzdrževanja še vedno lotevamo zagnano, vsemi kapacitetami,…
Zimsko vzdrževanje uvrščamo med najtežje naloge vzdrževanja javnih cest. Delo zahteva celega človeka.
Če samo poudarimo delo voznika kamiona s plugom, mora ta imeti občutek za širino pluga (do 3,2m), se privaditi nočnim razmeram, slabi vidljivosti. Biti mora pogumen kjer so ceste ozke, skoraj brez bankin, kjer je nevarnost snežnih plazov. Paziti mora na robnike, širino ceste, križišča, krožišča, predvsem pa na ostale udeležence v prometu (osebna vozila, tovornjake, avtobuse) in pešce.
Ne glede na vse se trudijo delo opraviti dobro, tako da smo lahko pravočasno v službah, šolah itd.

Naši delavci na delu …
FOTO: Aleš B., Dejan Z., Igor K.

8. marec na CP Ptuju

Ob dnevu žena so nas sodelavci s predsednikom na čelu, na vse zgodaj zjutraj, znova (to je že vsakoletna tradicija) pogostili s kavico in razveselili z rožami. Tekom dneva so nas razveselile tudi rože Sindikata CP Ptuj.

Hvala vsem in lepo praznovanje (v nedeljo 10.3 – 40 mučenikov) tudi vam – moškim!