ŠTIPENDIJE

Kadrovske štipendije za šolsko leto 2022/2023

Cestno podjetje Ptuj d. d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj objavlja razpis za

 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE za šolsko leto 2022/2023

 

Cestno podjetje Ptuj razpisuje  kadrovske štipendije za šolsko leto 2022/2023 za naslednje programe:

 

Programi izobraževanja                                             Število razpisanih štipendij

                                                                                             v šol. letu 2022/2023

 

MAGISTER INŽENIR GRABENIŠTVA                                             1

 

DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA                                     1

 

GRADBENI INŽENIR                                                                        2

 

DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE                                              1

 

GRADBENI TEHNIK                                                                         2

 

ZIDAR                                                                                                2

 

TESAR                                                                                               2

 

SLIKOPLESKAR-ČRKOSLIKAR                                                         2

 

POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE                                      2

 

Na razpis se lahko prijavijo kandidati – dijaki in študentje, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v RS.

Prijavi na razpis je potrebno priložiti:

  • vlogo,
  • potrdilo o vpisu v šolskem letu 2022/2023,
  • kratek življenjepis.

Rok za oddajo prijav je do vključno 26/08-2022.Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: CESTNO PODJETJE PTUJ, Zagrebška cesta 49/a, Ptuj ali po e-mailu: zaposlitev@cpptuj.si .

 

Ptuj, dne 19/07-2022                                        CESTNO PODJETJE PTUJ d. d.