Razpis – VODJA GRADBIŠČA

Naša operativa išče – VODJO GRADBIŠČA, ki se bo pridružil/a našemu teamu.

Delovne naloge:

 • vodenje, organiziranje in nadziranje zahtevnih in manj zahtevnih objektov – projektov v skladu s projektno dokumentacijo, s predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, s standardi in pravili stroke ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih,
 • organiziranje gradbišča,
 • načrtovanje, priprava in organiziranje dela delavcev ter gradbene mehanizacije na gradbišču,
 • naročanje in prevzemanje potrebnega materiala, orodja in opreme za izvedbo gradbenih del,
 • vodenje gradbiščne dokumentacije – podpisovanje gradbene knjige,
 • pripravljanje obračunov, pregledovanje računov, kontiranje, skrb za pregled stroškov na projektu, priprava časovnih razmejitev z obrazložitvami,
 • potrjevanje obračunov podizvajalcev,
 • iskanje primernih projektnih rešitev,
 • sodelovanje pri pripravi tehnološko ekonomskih elaboratov in projektov, terminskih in finančnih planov, projektu betona,
 • skrb za delovno disciplino, pravočasnost in ažurnost del sodelavcev ter ocenjevanje delovne uspešnosti.

Zahtevane delovne izkušnje:

 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj na velikih gradbenih projektih

Obvezna funkcionalna znanja :

 • vozniški izpit B-kategorije,
 • MS Office (Word, Excel, Outlook) – nadaljevalno znanje,
 • CAD orodje
 • poznavanje področja dela – poglobljeno znanje,
 • poznavanje zakonodaje in predpisov s področja dela – nadaljevalno znanje.

Priporočljiva funkcionalna znanja:

 • strokovni izpit za vodjo del
 • vpis v imenik vodij del pri IZS
 • poznavanje dela z delovno opremo in sredstvi
 • samostojno poznavanje in delo z bazami podatkov

Zahtevana Strokovna izobrazba:

Višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba tehnične smeri s področja graditve ALI

visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba s področja graditve

Kaj nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s poizkusno dobo 3. mesecev,
 • redno plačilo in vse dodatke v skladu z veljavno kolektivno pogodbo,
 • dodatna izobraževanja in usposabljanja.

 

Če se želite pridružiti našemu kolektivu svojo prijavo oddate tako, da zahtevano dokumentacijo pošljete na naslov: Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj ali preko elektronske pošte: zaposlitev@cpptuj.si

K prijavi je potrebno priložiti:

 • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami,
 • kratek življenjepis,
 • spričevalo zaključenega šolanja.