STROJNIK TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE

Vas veseli opravljanje dela kot je analiza, priprava in izvedba del z upravljanjem lahke ter težke gradbene mehanizacije ter ste pri svojem delu strokovni in zanesljivi? Ste sposobni samostojno izvajati različna opravila in hkrati radi opravljate delo v team-u?

Cestno podjetje Ptuj v svoj team vabi strojnika težke gradbene mehanizacije. V kolikor ste se prepoznali v zgornjem opisu, vas vabimo, da nam pošljete svoj življenjepis in zapeljete svojo kariero v pravo smer.

Delovne naloge:

 • analiziranje, priprava in izvedba dela z upravljanjem težke gradbene mehanizacije (TGM) pri zahtevnejših delih na gradbišču,
 • kakovostno in količinsko pričakovano opravljenega dela skladno z normativi in drugimi predpisi,
 • racionalna uporaba energije, materiala in časa,
 • poznavanje ravnanja z gradbenimi materiali in elementi,
 • izvajanje zemeljskih in rušitvenih del (ugotovitev stanja na terenu, zavarovanje območja stroja in okolice, pregled in priprava stroja in orodja ter zaščitnih sredstev in ukrepov, rušenje, izkop, razprostiranje, nalaganje izkopanega materiala, zasipavanje, utrjevanje zasutega materiala, ureditev gradbišča),
 • upravljanje s stroji v betonarni, asfaltni bazi, gramoznici,
 • izvajanje del na zgornjem ustroju (nasipavanje in vgrajevanje izkopnega in pripeljanega materiala, razprostiranje in izravnava materiala po nagibu, višini in širini, vgrajevanje asfalta in betona, utrjevanje vmesnih in zaključnih plasti),
 • opravljanje strojnega transporta na gradbišču,
 • vzdrževanje strojev in opravljanje manjših popravil,
 • skrb za tehnično brezhibnostjo gradbene mehanizacije,
 • vodenje in evidenca kontrolne knjige stroja ter izpolnjevanje strojnih poročil,
 • usposobljenost za delo s finišerjem, grederjem, valjarjem, frezo, nakladalcem, drobilcem, sejalnico, bagerjem goseničarjem in priključki, mobilnim bagerjem in priključki, grederjem, rovokopačem in priključki,
 • opravljanje drugih del vezanih na proces dela v skladu s strokovno izobrazbo in usposobljenostjo,

Obvezna funkcionalna znanja:

 • vozniški izpit B – kategorije,
 • izpit za upravljalca TGM,
 • poznavanje osnov motoroznanstva, hidravlike, pnevmatike in avtoelektrike.

Strokovna izobrazba:

 • srednja poklicna in podobna izobrazba ali nižja poklicna in podobna izobrazba (tehnična smer – strojništvo, gradbeništvo) in
 • 2 leti delovnih izkušenj kot strojnik na gradbišču,

Kaj nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s poizkusno dobo 3. mesecev,
 • redno plačilo in vse dodatke v skladu z veljavno kolektivno pogodbo,
 • dodatna izobraževanja in usposabljanja.

Svojo prijavo oddate tako, da zahtevano dokumentacijo pošljete na naslov: Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj ali preko elektronske pošte: zaposlitev@cpptuj.si

Prijavi je potrebno priložiti:

 • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami,
 • kratek življenjepis in
 • spričevalo zaključenega šolanja.