Razpis – CESTAR

Delovne naloge:

 • čiščenje cest in obcestja po navodilu nadrejenega,
 • redno vzdrževanje prometnih površin po navodilu nadrejenega (krpanje vozišč, udarnih jam, saniranje poškodb, popravljanje bankin, zalivanje razpok,…),
 • redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje cest po navodilu nadrejenega (čiščenje, popravljanje naprav za odvodnjavanje),
 • redno vzdrževanje vegetacije po navodilu nadrejenega (ročno obsekovanje, obrezovanje, košenje,…),
 • redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme po navodilu nadrejenega (čiščenje prometnih znakov),
 • izvajanje enostavnih del v zimski službi po navodilu nadrejenega (ročno odstranjevanje snega, ledenih sveč na objektih,…),
 • redno vzdrževanje brežin po navodilu nadrejenega,
 • poznavanje prometne signalizacije za zavarovanje mesta izvajanja vzdrževalnih del,
 • opravljanje drugih del vezanih na proces dela v skladu s strokovno izobrazbo in usposobljenostjo,
 • opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega oziroma po pooblastilu ali sklepu izvršnega direktorja…

Zahtevane delovne izkušnje:

/

Obvezna funkcionalna znanja :

/

Priporočljiva funkcionalna znanja:

/

Zahtevana Strokovna izobrazba:

/

Kaj nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s poizkusno dobo 3. mesecev,
 • redno plačilo in vse dodatke v skladu z veljavno kolektivno pogodbo,

 

Če se želite pridružiti našemu teamu svojo prijavo oddate tako, da zahtevano dokumentacijo pošljete na naslov: Cestno podjetje Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj ali preko elektronske pošte: zaposlitev@cpptuj.si .

K prijavi je potrebno priložiti:

 • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami,
 • kratek življenjepis,
 • spričevalo zaključenega šolanja.