Zaradi stalnega razvoja družbe vabimo k sodelovanju kandidate, ki si želijo IZZIVA.

V nadaljevanju navajamo naloge razpisanega delovnega mesta in kriterije katere morajo kandidati izpolnjevati.

Delovno mesto:   G E O D E T

Glavne naloge delovnega mesta so:

 • Vodenje in izvajanje geodetskih izmer.
 • Upravljanje s podatki izvedenih izmer.
 • Izvajanje zakoličb vseh vrst objektov.
 • Izrisovanje geodetskih načrtov.
 • Izdelovanje in potrjevanje elaboratov geodetskih načrtov.
 • Izdelovanje in potrjevanje zapisnikov zakoličb.
 • Nudenje inženirsko podporo gradbiščem.
 • Izvajanje del pri projektiranju, posredovanje podatkov posameznega operativnega katastra.
 • Spremljanje zakonodaje s področja dela.
 • Komuniciranje s pristojnimi institucijami in drugimi osebami s področja dela.
 • Skrb za arhiviranje in urejenost dokumentacije.
 • Nudenje tehnične in administrativne podpore.

Od kandidata pričakujemo:

– najmanj VI. stopnja izobrazbe smer geodezija,

– strokovni izpit iz področja geodezije,

– vsaj 5 let delovnih izkušenj kot geodet,

znanje računalniških programov: MS Office in AutoCAD,

– samostojnost, vestnost, natančnost, komunikativnost, timsko delo,

– vozniški izpit B-kategorije.

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poiskusno dobo 6. mesecev, redno plačilo, vse dodatke v skladu z veljavno Kolektivno pogodbo v družbi in dodatna izobraževanja in usposabljanja.

K prijavi je potrebno priložiti:

 • vlogo z navedenimi delovnimi izkušnjami,
 • kratek življenjepis,
 • spričevalo zaključenega šolanja.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: CESTNO PODJETJE PTUJ, Zagrebška cesta 49/a, Ptuj ali po e-mailu: zaposlitev@cpptuj.si .

                                                               CESTNO PODJETJE PTUJ d. d.