Entries by 3x-urednik

Kadrovske štipendije za šolsko leto 2022/2023

Cestno podjetje Ptuj d. d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj objavlja razpis za   KADROVSKE ŠTIPENDIJE za šolsko leto 2022/2023   Cestno podjetje Ptuj razpisuje  kadrovske štipendije za šolsko leto 2022/2023 za naslednje programe:   Programi izobraževanja                                             Število razpisanih štipendij                             […]

razpis GEODET

Zaradi stalnega razvoja družbe vabimo k sodelovanju kandidate, ki si želijo IZZIVA. V nadaljevanju navajamo naloge razpisanega delovnega mesta in kriterije katere morajo kandidati izpolnjevati.   Delovno mesto:   G E O D E T   Glavne naloge delovnega mesta so: Vodenje in izvajanje geodetskih izmer. Upravljanje s podatki izvedenih izmer. Izvajanje zakoličb vseh vrst objektov. […]

Cesta Gradišča

Izvršni direktor Boris Medved je z županjo Občina Cirkulane, Antonijo Žumbar, podpisal pogodbo za projekt “Cesta Gradišča”.  

Obnova osnovne šole Mladika – II. Faza

Županja MO Ptuj, Nuška Gajšek je skupaj z ravnateljem Osnovne šole Mladika Bogomirjem Širovnikom slovesno otvorila novo jedilnico in ostale prenovljene prostore Osnovne šole Mladika. V sklopu II. Faze obnove OŠ Mladika smo prizidali jedilnico k OŠ Mladika, uredili klet, v katero smo umestili novo avlo s centralnimi garderobami ter preostala dela v obstoječem objektu […]