Entries by 3x-admin

12. 12. 2013 ob 12.12, Miheličeva galerija

Cesta je infrastrukturni objekt nizke gradnje, namenjen različnim vrstam prometa. Načrtno speljana pot, ki med seboj povezuje različne geografske lokacije. Voziščna konstrukcija cest je lahko različna: gramozna, tlakovana, cementno-betonska ali asfaltna in je prvenstveno namenjena motornemu prometu. Glede na funkcijo cest v prostoru ločimo daljinske, medregionalne in medobčinske ceste ter ceste znotraj naselij in med […]

Projekt Rogaška in Podčetrtek

V decembru smo sklenili dva projekta, oba na območju dveh povezanih občin, Občine Rogaška Slatina in Občine Podčetrtek, katera zajemata rekonstrukcijo prometne infrastrukture KAMENCE – JERČIN – NEZBIŠE – PRISTAVA in MALE RODNE – PLAT – GABRCE – NEZBIŠE. Projekta sta delno financirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Predviden začetek del je 01.02.2014.

Krožišča iz ptičje perspektive

Naš dolgoletni sodelavec, še vedno aktiven na nekaterih področjih, g. Jožef Botolin, zelo rad spremlja naša gradbišča iz ptičje perspektive. Sedaj so »hit« krožišča. Poglejte si nekaj utrinkov iz zraka …

Odvajanje in čiščenje odpadne vode – Ptujsko polje

29. avgusta je v poročni dvorani mestne hiše na Ptuju potekal podpis pogodbe za projekt ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU PTUJSKEGA POLJA sklop 1 in sklop 2. Dobrih 13 milijonov vredna investicija na območju občin Ptuj, Markovci in Gorišnica zajema dobrih 40 kilometrov kanalizacijskega sistema. Sistem je razdeljena in obsega izgradnjo kanalizacijskega sistema […]

Podpis pogodbe za izgradnjo kanalizacije

Z občino Kidričevo smo podpisali pogodbo o izgradnji sekundarne kanalizacije za naselje Cirkovce, Jablane, Pongrce, Šikole in Stažgonjca, vredno cca 1,4 milijone evrov. Projekt je delno financiran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Kanalizacijsko omrežje bo dolgo 7.197 m in bo sestavljeno iz 25 kanalov. Vsi kanali bodo podtlačni in se bodo navezovali na […]