meeting

XXVIII. redna skupščina delničarjev družbe CP Ptuj d.d.

XXVIII. (osemindvajseta) redna skupščina delničarjev družbe CP Ptuj d.d. bo v torek, 27. decembra 2022, ob 09.00 uri, na sedežu družbe Cestnega podjetja Ptuj d.d., Zagrebška cesta 49/a na Ptuju.

Več v prilogi …

Sklic 28. skupščine delniške družbe CP Ptuj d.d.

ŠTIPENDIJE

Kadrovske štipendije za šolsko leto 2022/2023

Cestno podjetje Ptuj d. d., Zagrebška cesta 49/a, 2250 Ptuj objavlja razpis za

 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE za šolsko leto 2022/2023

 

Cestno podjetje Ptuj razpisuje  kadrovske štipendije za šolsko leto 2022/2023 za naslednje programe:

 

Programi izobraževanja                                             Število razpisanih štipendij

                                                                                             v šol. letu 2022/2023

 

MAGISTER INŽENIR GRABENIŠTVA                                             1

 

DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA                                     1

 

GRADBENI INŽENIR                                                                        2

 

DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE                                              1

 

GRADBENI TEHNIK                                                                         2

 

ZIDAR                                                                                                2

 

TESAR                                                                                               2

 

SLIKOPLESKAR-ČRKOSLIKAR                                                         2

 

POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE                                      2

 

Na razpis se lahko prijavijo kandidati – dijaki in študentje, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v RS.

Prijavi na razpis je potrebno priložiti:

 • vlogo,
 • potrdilo o vpisu v šolskem letu 2022/2023,
 • kratek življenjepis.

Rok za oddajo prijav je do vključno 26/08-2022.Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odločitve.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: CESTNO PODJETJE PTUJ, Zagrebška cesta 49/a, Ptuj ali po e-mailu: zaposlitev@cpptuj.si .

 

Ptuj, dne 19/07-2022                                        CESTNO PODJETJE PTUJ d. d.

Slika 1

razpis GEODET

Zaradi stalnega razvoja družbe vabimo k sodelovanju kandidate, ki si želijo IZZIVA.

V nadaljevanju navajamo naloge razpisanega delovnega mesta in kriterije katere morajo kandidati izpolnjevati.

 

Delovno mesto:   G E O D E T

 

Glavne naloge delovnega mesta so:

 • Vodenje in izvajanje geodetskih izmer.
 • Upravljanje s podatki izvedenih izmer.
 • Izvajanje zakoličb vseh vrst objektov.
 • Izrisovanje geodetskih načrtov.
 • Izdelovanje in potrjevanje elaboratov geodetskih načrtov.
 • Izdelovanje in potrjevanje zapisnikov zakoličb.
 • Nudenje inženirsko podporo gradbiščem.
 • Izvajanje del pri projektiranju, posredovanje podatkov posameznega operativnega katastra.
 • Spremljanje zakonodaje s področja dela.
 • Komuniciranje s pristojnimi institucijami in drugimi osebami s področja dela.
 • Skrb za arhiviranje in urejenost dokumentacije.
 • Nudenje tehnične in administrativne podpore.

 

Od kandidata pričakujemo:

– najmanj VI. stopnja izobrazbe smer geodezija,

– strokovni izpit iz področja geodezije,

– vsaj 5 let delovnih izkušenj kot geodet,

znanje računalniških programov: MS Office in AutoCAD,

– samostojnost, vestnost, natančnost, komunikativnost, timsko delo,

– vozniški izpit B-kategorije.

Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poiskusno dobo 6. mesecev, redno plačilo, vse dodatke v skladu z veljavno Kolektivno pogodbo v družbi in dodatna izobraževanja in usposabljanja.

Vaše prijave z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, pričakujemo do 20/07-2022.

Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: CESTNO PODJETJE PTUJ, Zagrebška cesta 49/a, Ptuj ali po e-mailu: zaposlitev@cpptuj.si .

 

 

                                                               CESTNO PODJETJE PTUJ d. d.

286058324_438239691639658_7915258598900477192_n

Cesta Gradišča

286058324_438239691639658_7915258598900477192_n

Izvršni direktor Boris Medved je z županjo Občina Cirkulane, Antonijo Žumbar, podpisal pogodbo za projekt “Cesta Gradišča”.

 

286114795_437754541688173_5724534692128691441_n

Obnova osnovne šole Mladika – II. Faza

286114795_437754541688173_5724534692128691441_n285619575_437754811688146_1678253658835625757_n284387574_437754825021478_7584343047866225606_n284197602_437754865021474_1060397122222388801_n 284380678_437754885021472_2074263193374719935_n

Županja MO Ptuj, Nuška Gajšek je skupaj z ravnateljem Osnovne šole Mladika Bogomirjem Širovnikom slovesno otvorila novo jedilnico in ostale prenovljene prostore Osnovne šole Mladika.
V sklopu II. Faze obnove OŠ Mladika smo prizidali jedilnico k OŠ Mladika, uredili klet, v katero smo umestili novo avlo s centralnimi garderobami ter preostala dela v obstoječem objektu in uredili zunanje površine.
Z investicijo smo zagotovili ustrezne infrastrukturne pogoje za izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnosti v OŠ Mladika v skladu z veljavnimi zakonskimi normativi in standardi.